01.12.2023

XXIII Фолклорен събор „Богородица“ – наградени участници

Фолклорен събор „Богородица“
XXIII Фолклорен събор „Богородица“ – наградени участници
Преминалият при огромен интерес XXIII Фолклорен събор „Богородица“, град Генерал Тошево, за втори път от началото на провеждането му беше с конкурсен характер. Официални резултати:
След направените разисквания журито
в състав: Стоян Господинов – председател (главен художествен ръководител на ПФА „Добруджа“ гр. Добрич) и членове: Иванка Русева (певица в Хора на ПФА „Добруджа“ и Христо Стефанов (музикант, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, град Добрич, раздели групите и индивидуалните участници по категории, класира участниците и разпредели наградния фонд, присъждайки следните награди:
Фолклорен събор „Богородица“
I. П е в ч е с к и г р у п и:
Певчески групи за автентичен фолклор до 14 г.
I награда – Децата при ПГАФ към ЦПЛР – Център за работа с деца, град Генерал Тошево;
Певчески групи за автентичен фолклор над 14 г.
I награда – Вокална група „Кардамки“ – НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам;
II награда – ПГ „Тракийка“ – НЧ „Просвета 1905“ гр. Аксаково, област Варна;
II награда – ГАФ „Извор“ – НЧ „Дора Габе – 1940“, с. Дъбовик;
III награда – ФГ „Здравец“ – НЧ „Ст. Караджа 1936“, с. Телериг, община Крушари;
Поощрителни награди:
ФГ – Клуб на пенсионера „Хан Кардам“, с. Кардам;
Певчески групи за обработен фолклор над 14 г.
I награда – ГИФ „Красенско веселие“ – НЧ „Йордан Йовков 1876“ с. Красен;
II награда – ФГ „Изворски напе
ви“ – НЧ „Съединение – 1943“, с. Изворово;
II. И н д и в и д у а л н и и з п ъ л н и т е л и:
Певци до 14 г.
I награда – Преслава Галинова – НЧ „Ст. Караджа 1942 г.“ с. Малина;
I награда – Славея Яворова – ОУ „С. Допроплодни“, гр. Шумен;
II награда – Рая Стойчева – Клуб на пенсионера, гр. Суворово, област Варна;
II награда – Ива Еленкова – НЧ „Пробуда 1896“, гр. Суворово, област Варна;
III награда – Йордан Станимиров – ЦПЛР – Център за работа с деца, гр. Генерал Тошево;
III награда – Стефан Бучекчиев – ЦПЛР – Център за работа с деца, гр. Генерал Тошево;
Поощрителни награди:
Евгени Добринов – НЧ „Светлина – 1941“, гр. Генерал Тошево;
Стефани Стелиянова – НЧ „Ст. Караджа 1942“, с. Малина;
Александър Пламенов – НЧ „Светлина – 1941“, гр. Генерал Тошево;
Певци над 14 г.
I награда – Божидар Ников – НЧ „Пробуда 1896“, гр. Суворово, област Варна;
II награда – Румяна Тодорова – с. Росица;
II награда – Иванка Желева – с. Красен;
III награда – Лили Тодорова – НЧ „Пробуда 1896“, гр. Суворово, област Варна;
Певчески дуети и триа до 14 г.
I награда – Преслава Галинова и Славея Яворова – НЧ „Ст. Караджа 1942 г.“ с. Малина;
Певчески дуети и триа над 14 г.
I награда – Трио при НЧ „Иван Вазов 1946“, кв. Пастир;
II награда – Трио „Балчиклийки“ – Клуб на пенсионера, гр. Балчик;
III награда – Веселина Пападату и Денка Георгиева – НЧ с. Равна гора, община Аврен, област Варна;
Поощрителна награда:
Трио „Чародейки“ – НЧ „Тодор Рачински 2011“, с. Петлешково;
III. И н с т р у м е н т а л и с т и:
до 14 г.
I награда – Стефан Георгиев – НЧ „Йордан Йовков 1876“, с. Красен;
над 14 г.
I награда – Дует Стефан Георгиев и Никола Николов – НЧ „Йордан Йовков 1876“, с. Красен.
Специална награда за най-възрастен участник:
Димитър Стойков на 92 години при НЧ „Искра 1927“, с. Равна гора, община Аврен;
Награда на кмета на Община Генерал Тошево:
за масово участие и отлично представяне във всички категории:
Център за култура и отдих, град Болград, Украйна;
Клуб на пенсионера „Добруджански глас“, град Добрич – за отлично представяне във всички категории;

Print Friendly, PDF & Email