26.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

„BURNiT Академия“ – най-прекият път към стабилно и успешно бъдеще

„BURNiT Академия“ е най-новият актив от трайно налагащите се на световните пазари марки SUNSYSTEM&BURNiT. В изпълнение на целите си да бъде в крак с последните тенденции в развитието на сектора, компанията разчита на потенциала и иновативните подходи на младите си кадри. Повишаващият интерес към фирмата – лидер в производството на изделия за бита и индустрията, използващи алтернативни източници на енергия, доведе до необходимостта от обособяване на кариерен център за обучение – „BURNiT Академия“. В него се извършват обучения за преквалификация и придобиване на професия, а за ученици и студенти се предлагат атрактивни стажантски програми.
Защо да изберете стажантска програма в „BURNiT Академия“?
Компанията дава възможност на младите хора да се докоснат до инженерните принципи и практики от първа ръка. Под ръководството на ментор, стажантите развиват задълбочени знания и ценни практически умения за производството на все повече налагащи се продукти в енергийния сектор. Участват в решаването на казуси в реална работна среда. Включването в процеса от детайла до готовия продукт дава възможност за придобиване на ключови компетентности и на мотивация и увереност в реализиране на важни политики в управлението на компанията. Не на последно място стажантите се развиват в среда с високотехнологично оборудване, намиращо се в новооткрития завод в Шумен.
Към настоящия момент са отворени две стажантски програми за ученици и студенти.
Желаещите кариера в областта на техниката и технологиите могат да кандидатстват по Програма „Конструктори“. Вашите креативност, аналитичност и инициативност ще ви помогнат да придобиете опит в конструирането на детайли за двете водещи търговски марки SUNSYSTEM&BURNiT.
Програма „Счетоводство“ предлага обучение и работа в реална работна среда, където стажантите могат да разгърнат целия си потенциал, усвоявайки полезни и приложими практики, за да постигнат дългосрочни успехи.
От кандидатите се очаква отлична компютърна грамотност, желание за опознаване на бизнеса и отговорност към поставените цели. Най-успешно издържалите стажа ще получат кариерно развитие в стабилна и просперираща повече от 20 години компания – лидер в областта на отоплението и термията, с реализирана продукция в 70 държави на 5 континента.
Информация и кандидатстване https://burnit.bg/bg/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8/internships/
„BURNiT Академия“ предлага безплатно професионално обучение за придобиване на професия „Заварчик“ след завършено средно образование. Бъдещите специалисти получават пълна теоретична подготовка и практика в производствената база на фирмата. Успешно положилите изпити получават сертификат и дългосрочна професионална реализация.

Print Friendly, PDF & Email