19.06.2024

9 600 безплатни климатика сменят печките на дърва в община Шумен

Община Шумен реализира проект на стойност 36,643 млн. лв. за подмяна на старите печки на твърдо гориво с екологични отоплителни уреди. Всеки собственик на жилище ще може да кандидатства за безплатен климатик от висок клас, термопомпа или уред с пелетно гориво. Социално слабите ще могат да получат и малка фотоволтаична система.
Това съобщи на пресконференция днес зам.-кметът по икономическа политика на Шумен Николай Колев.
„Град Шумен е един от тези с високо съдържание на фини прахови частици и с цел решаване на този проблем и подобряване околната среда общината е кандидатствала с този проект. Той включва замяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с такива, които са щадящи околната среда – климатици, термопомпи, уреди с пелетно гориво и радиатори и фотоволтаици. За енергийно слабите семейства се предвижда освен подмяната на печките на твърдо гориво и поставяне на фотоволтаични системи до 4 киловата“, каза Колев.
Вече е проведено социологическо проучване „лице в лице“ сред 800 жители за нагласите, като данните от него сочат, че домакинствата, желаещи да кандидатстват в цялата община ще са около 3 000.
Предстои широка информационна кампания, като служители ще правят обход на домовете. В момента тече процедурата за избор на изпълнител на тази кампания.
Средствата по проекта ще са достатъчни да бъдат монтирани около 9 600 климатика от клас А, около 160 уреда на пелети и 59 термопомпи, както и около 260 радиатора.
Очакването на Колев е до средата на лятото проектът да стартира по същество и хората да могат да кандидатстват за включване.
Получатели на помощта са всички хора, които живеят на територията на общината и използват топлоуреди на твърдо гориво. Те трябва да са собственици на имота, а не наематели. Предвидено е да се финансират дейности за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво в самостоятелни жилищни обекти в жилищни сгради, без значение дали те са обитавани от физически или юридически лица.
Одобрените ще подписват декларация, че ще ползват новия вид отопление в продължителен период от време и няма да се върнат на стария метод. Преди това в домовете специалисти ще направят техническа експертиза колко нови отоплителни уреда да се сложат.
Общата сума на проектите за подмяна на отоплителните уреди по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е в размер на 610 млн. лв. Те са насочени директно към 21 български общини с проблеми с качеството на атмосферния въздух, сред които е и Шумен.

Print Friendly, PDF & Email