05.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

611 първокласници ще прекрачат за първи път прага на училищата в Добрич

Община Добрич има готовност да посрещне Новата учебна година с освежени и ремонтирани учебни заведения. За първи път училищния звънец ще бие за 611 първокласници. Кметът на Добрич Йордан Йорданов ще открие учебната година в СУ „Любен Каравелов“ и ЧСУ „Леонардо да Винчи“. Училищата са готови да посрещнат своите ученици с обновени сгради и професионален преподавателски колектив. Общинското предприятие „Комуналстрой“ освежи пешеходните пътеки пред учебните заведения.
Община Добрич честити Новата учебна година на всички първокласници, ученици, учители и родители и пожелава здраве, дръзновение и успехи!
ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТИ,
СЪСТОЯНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ
И НА СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
2022/2023 учебна година

 1. ОбУ „Йордан Йовков”
  • Изградени са предпазни решетки на радиаторите във физкуртурния салон на училището;
  • Отоплителната система е в добро функционално състояние;
  • Спортната база е в добро функционално състояние.
 2. ОУ „Н. Й. Вапцаров”
  • Ремонтните дейности са извършени в срок;
  • Отоплителната система е в отлично състояние;
  • Физкултурният салон, спортната площадка и съоръженията са в добро състояние.
 3. ОУ „Панайот Волов”
  • В училището предстои ремонт на покрива на учебен и административен корпус по одобрен от МОН проект на стойност 73 750;
  • Отоплителната инсталация е в изправност и в готовност за работа;
  • Състоянието на спортната база, вкл. физкултурен салон, спортни площадки и съоръжения е добро.
 4. ОУ „Стефан Караджа”
  • Направено е освежаване на две класни стаи;
  • Отоплителната система е изправна;
  • Спортната база – физкултурни салони и спортни площадки са обезопасени и в добро състояние.
 5. ОУ „Христо Ботев”
  • Извършени са ремонти на фоайе и сутерен в сградата на училището;
  • Отоплителната инсталация е в изправност;
  • Спортната база и спортните съоръжения са в добро състояние.
 6. ОУ „Хан Аспарух”
  • Смяна на осветление и освежаване на 10 класни стаи. Ремонт на 1 класна стая и цялостно обзавеждане;
  • Отоплителната инсталация е в добро състояние, в готовност за посрещане на отоплителния сезон;
  • Спортната база е отремонтирана и в добро състояние.
 7. ОУ „Христо Смирненски”
  • Ремонтните дейности са извършени в срок;
  • Отоплителната система е в процес на ремонтни дейности – кр.срок за приключване – 15.09.2022 г;
  • Физкултурният салон е с недействащ I – ви етаж – батут и действащ II – ри етаж. Спортната площадка и съоръженията са в добро състояние.
 8. СУ „Димитър Талев”
  • Извършен е ремонт на 1 класна стая – шпакловане и боядисване с латекс. Проведени са текущи, рутинни ремонти, освежаване и обзавеждане на стаи и кабинети;
  • В изправност са парокотелната, осветителната (в т.ч. и извън сградата) и ВиК инсталации, както и камерите за видеонаблюдение;
  • Състоянието на спортната база се определя като много добро, с изключение на изкуствената трева на футболното игрище. В състояние на експлоатация са голям и малък физкултурен салон, баскетболно, волейболно и футболно игрище, фитнес уреди на открито, детска площадка и класна стая на открито.
 9. СУ „Любен Каравелов”
  • Извършени са ремонти на 9 класни стаи;
  • Отоплителната инсталация е в готовност за работа;
  • Спортната база, вкл. физкултурни салони и спортни площадки подлежат на ремонт.
 10. СУ „Св. св. Кирил и Методий”
  • Извършени са освежителни ремонтни дейности – шпакловане, измазване, боядисване и циклене на паркет;
  • Отоплителната инсталация е в добро техническо състояние /въпреки нейната амортизация/ Отоплението на сградата е с локално парно с два газови котела на пропан-бутан;
  • Училището разполага с два физкултурни салона и три открити спортни площадки, които са в добро състояние.
 11. СУ „Климент Охридски”
  • Освежени са 6 класни стаи;
  • Състояние на отоплителната система – подменени са всички стари радиаторни кранове и кранове на щрангове;
  • Училището разполага с физкултурен салон, открито баскетболно игрище, открита спортна площадка; предстои ремонт на още една спортна площадка/към момента нефункционираща/ по проект, спечелен от Община Добрич /Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища/
 12. СУ „Петко Рачов Славейков”
  • Завършено преобразуване, преструктуриране, оборудване и обзавеждане на учебните помещения;
  • Състояние на отоплителната система – създадена е необходимата организация за провеждане на нормален учебен процес. Училището е с отоплителна система – природен газ и допълнително обезпечено с горелка за алтернативно гориво при евентуална газова криза;
  • Спортната база отговаря на изискванията с цел осигуряване на нормални учебни занятия.
 13. ЕГ „Гео Милев”
  • В гимназията не са извършвани ремонтни дейности през летния период;
  • Отоплителната система е в добро състояние и готовност за работа през зимния период;
  • Физкултурния салонт, спортните площадки и прилежащите към тях съоръжения са в добро състояние.
 14. ПМГ „Иван Вазов”
  • Няма незавършени ремонти в сградата на гимназията към началото на учебната година;
  • Отоплителната инсталация е в изправност;
  • Физкултурните салони, спортни площадки и съоръжения са в изправност.
 15. ПГАС
  • В момента се извършва ремонт на парокотелно и подмяна на водогреен котел – кр. срок – 01.10.2022 г. Освежава се 1 учебен кабинет – кр. срок – 14.09.2022 г;
  • Състоянието на вътрешната отоплителна инсталация е добро. След подмяната на водогрейния котел предстои профилактика и проверка на изправността на инсталацията и котела от фирмата, извършваща поддръжка и сервизно обслужване;
  • Физкултурният салон, спортните площадки и съоръжения са в добро състояние.
 16. ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов”
  • В училището няма необходимост от ремонти на учебната сграда;
  • Отоплителната инсталация е в готовност за новия отоплителен сезон;
  • Физкултурният салон и спортните съоръжения са подготвени за новата учебна година.
 17. Спортно училище „Г. Ст. Раковски”
  • В училището не са извършвани ремонтни дейности;
  • Отоплителната система е в добро състояние;
  • Състоянието на спортната база е добро. В изправност са физкултурен салон, спортната площадка и спортните съоръжения.
  Информацията е към 31.08.2022 г.
Print Friendly, PDF & Email