22.07.2024

60 дка тръстика изгоряха край Шабленското езеро в два пожара

Действащи пожари е установила охраната на северните защитени територии на РИОСВ-Варна, при извършване на планови проверки на територията на защитена местност /ЗМ/ „Шабленско езеро на 6 февруари към 15.35 часа и на 9 февруари в 12.55 ч . За възникналите пожари са уведомени и служителите на районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Шабла, с чието съдействие огънят е овладян своевременно. При извършен оглед на място от служителите на РИОСВ-Варна, е установено, че в южната и западната част на ЗМ „Шабленско езеро“, е засегната тръстикова растителност и сухи тревни съобщества. Засегнати са и площи, съседни на защитената територия. Общата изгоряла площ от двата пожара е около 60 дка. На територията не са установени засегнати и бедстващи животи. Очаква се засегнатата растителност да се възстанови до няколко месеца, с настъпването на пролетния сезон.
Територията, засегнатата от пожарите, попада в две защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” – за опазване на дивите птици – „Шабленски езерен комплекс” и за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна – „Езеро Шабла-Езерец“.
След предоставяне на данни от Районната прокуратура в Каварна за извършителите на деянията, ще бъдат предприети административно-наказателни действия по реда на екологичното законодателство.ДТ

Print Friendly, PDF & Email