29.11.2023

50 младежи и 28 продължително безработни са започнали работа в Добричка област

На работа през септември 2023 г. в Добричка област са постъпили 337 безработни лица. Всички те са устроени на работа на първичния трудов пазар (337), съобщават от „Бюрото по труда”-Добрич. През месеца в трудова заетост са устроени 50 младежи на възраст до 29 години, както и 28 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През септември 2023 г. в бюрата по труда в Добричка област са заявени 381 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (137) и търговията (64). Следват образованието (44), административни и стопански дейности (25), хотелиерство и ресторантьорство (24) и строителство (20).
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 2534, със 199 лица повече спрямо август 2023 г. (2 335). В сравнение с август 2023 г. (3,9%) се отчита увеличение от 0,3 процентни пункта в равнището на безработица.
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 817, със 135 лица повече спрямо предходния месец (682). Равнището на безработица в града е приблизително 2,5%, като се отчита увеличение от предходния месец от 0.4%. ДТ

Print Friendly, PDF & Email