18.06.2024

41 точки в дневния ред на сесията

План-сметка за чистотата влиза за разглеждане на заседание на Общинския съвет в Шумен. Общият размер на планираните приходи е близо 10 255 000 лева, като не се предвижда увеличение на “такса смет”. Също така на сесията в края на месеца, ще се разгледа и предложение от 9 точки във връзка с пътната безопасност и въвеждането на еднопосочно движение.
”Еднопосочното движение облекчава трафика, от една страна, намалява рисковете от птп-та и увеличава броя на възможностите за паркиране. Паркоместата по този начин стават повече в тези райони, където се въведе еднопосочното движение. В най-общи линии това се касае за централна градска част, района около трите училища – 3-то, 6-то, Математическа гимназия. Част от улици в кв. “Добруджа”, именно за това, че трябва да се намали трафика и да има повече места за паркиране”, каза Веселин Пенчев – „Кауза Шумен“.
В предложението са посочени над 20 улици в Шумен.

Print Friendly, PDF & Email