27.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

4 туристически маршрута популяризират трансграничния регион община Добричка-Хършова

Завърши проектът “Хършова – Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“, финансиран от програма INTERREG V A Румъния – България на стойносте 1 199 154,49 евро, изпълняван 4 години от общините Добричка (България) и Хършова (Румъния).
Целта на проекта е да се съживи трансграничния регион, като се стимулира развитието на туризма и опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации в Румъния и България.
Изпълнението на проекта превърнаа фолклорния събор-фестивал „Песни и танци от слънчевa Добруджа“ край село Дебрене в община Добричка в трансгранична проява, привличаща интереса на ценителите на автентичния фолклор и зад граница. Модернизирани са читалищата в село Черна и в село Ловчанци ( община Добричка) и Домът на културата в Хършова, в който се постави началото на трансграничния фестивал „Добруджа с елек и престилка“. 298 са румънските участници на събора в Дебрене, 182 са участниците в румънския фестивал. В читалищата в добричките села са сменени ВИК- и елннсталациите, доставена са озвучителна и осветителна техника, офисмебели. Зрителните зали са с нови столове, очакват се и нови мобилни сцени с оборудване.
Разработени са обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца -Добрич и четири трансгранични маршрута, в които са включени 51 обекта от окръг Констанца и 121 обекта от област Добрич. Те допринасят за опазването и популяризирането на културното наследство и за насърчаване на културния обмен между Румъния и България.
За задоволяване на туристическия интерес към четирите маршрута са обучени 20 румънски и български екскурзоводи и са издадени множество промоционални материали на три езика – румънски, български и английски. Сключени са договори с 10 културни института, които да ги популяризират.
За изпълнение на дейностите по проекта община Добричка проведе 19 обществени поръчки и сключи 29 договора с изпълнители на обща стойност 1 151 293 лева.
Четирите маршрута са културно-етнически, кулинарен маршрут „Местна храна и музика“, маршрут „Религиозна Добруджа“, маршрут „Природа, приключения и екстеремни спортове в Добруджа“. Поне 5 години след приключването на проекта трябва да бъде поддържана устойчивостта му.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email