29.11.2023

320 възрастни получават грижа в дома

Над 320 са възрастните и хората с увреждания от община Шумен, които получават подкрепа по проекта “Грижа в дома”. Специалистите помагат в ежедневните дейности, прилагат иновативни методи за работа с нуждаещите се и участват в обучения, за да надграждат уменията си. Проектът се осъществена изцяло с европейско финансиране.
За 4-те месеца от началото на проекта екипът на “Грижа в дома” е станал част от семействата на възрастни хора от 17 населени места в общината.
”За много бързо време, при капацитета, който е 300 души, вече е 320. Така или иначе и от преди знаете, че няма върнати хора”, каза д-р Светлата Маркова – зам.-кмет по социална политика и здравеопазване.
Хората получават психологическа и здравна грижа, помощ в почистването на дома, за пазаруване и за посещения при лекар. Отскоро за желаещите организират посещение от мобилен фризьор и педикюрист. Инструктор по хранене също помага с ценни съвети.
“Нейната задача е да разработва диети според индивидуалните потребности и заболявания на всеки един наш потребител”, обясни Севелина Колева – ръководител на проекта.
Екипът включва домашни помощници и социални работници, медицински сестри и психолози.
”Голяма част от нашите потребители са в социална изолация. Те имат нужда от подкрепа – емоционална, психическа”, подчерта Евсин Мустафа – психолог.
Финансирането е в размер на около 1 600 000 лева по Програма „Развитие на човешките ресурси“, а продължителността – 12 месеца.

Print Friendly, PDF & Email