26.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

300 декара с нови пояси и гори ще бъдат създадени през тази година в Добричко

300 декара с нови пояси и гори ще бъдат създадени през тази година на територията на държавното ловно стопанство в Балчик и на горските стопанства в Генерал Тошево и Добрич. Почвоподготовката и залесяването ще се извършат със средства от проект „Земите и горите на орела“ и със собствено финансиране. Вторият проект за опазване на малкия креслив орел приключва през август 2024 година, но експертите от Североизточното държавно предприятие решиха да финализират предвиденото залесяването през тази година, като в Генерал Тошево вече е в ход почвоподготовката.
Планът за работа през тази година беше приет от екипа на Североизточното държавно предприятие на среща в държавното горско стопанство в Добрич. Бяха набелязани и текущи задачи, свързани с обучения на ловци, теренни проверки за състоянието на гнездата на орела в Североизточна България, работа с деца и др. Експертите решиха да се съберат отново през март, за да се отчетат резултатите от пролетното залесяване в трите стопанства и да планират дейностите свързани със Седмицата на гората.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email