19.06.2024

3 детски градини в община Ген. Тошево получават обучителни комплекти LEGO по програма ROMACT

Община Генерал Тошево подписа договори за безвъзмездно финансиране за изпълнение на програма ROMACT, “LEGO Education”. Според споразумението три детски градини – „Първи юни“ в град Генерал Тошево и детските градини в селата Спасово и Василево, ще получат специални образователно-обучителни комплекти LEGO, които фокусират вниманието на децата върху подходите „учене чрез игра“ и „учене чрез правене“. Специалните комплекти на известната марка конструктори допринасят за развиването на уменията на децата в ранното им образование и изграждат ключови компетенции за всеки образователен етап.
Партньорството между по Програма ROMACT – Съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия, и община Генерал Тошево е от месец април 2023 година и цели увеличаване на капацитета на местните власти за разработване и прилагане на приобщаващи политики и планове за социално включване на уязвими ромски общности.
В последните десет месеца бяха проведени редица срещи между представители на програмата, работни групи от общинската администрация и образователни медиатори. На тях бяха обсъдени възможностите и начините за сътрудничество между общностите от населените места, както и разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите, съдействие при подаването на проектни предложения за подкрепа от ЕС и от национални фондове.
На една от последните срещи, представители на програмата заявиха, че детските градини в общината могат да кандидатстват по проект “LEGO Education” за безвъзмездно получаване на специални образователно-обучителни комплекти конструктори. Трите детски градини кандидатстваха по проекта и бяха одобрени. Според подписаните договори, детска градина „Първи юни“ ще получи комплекти LEGO на обща стойност 2050 евро, а двете детски градини в селата Спасово и Василево – на стойност от по 610 евро.
Община Генерал Тошево участва в Програма ROMACT, фокусирайки се върху ранното детско образование на децата от ромската общност и има за цел да обърне внимание на критичните аспекти от социалното, емоционалното и образователното развитие на децата от уязвимите групи, додабят оттам.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email