28.02.2024

275 деца от община Добричка се включиха в конкурса за мартеници

Представители на 12 училища в община Добричка се включиха в творческата надпревара за мартеници, организирана от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 275 са участниците в традиционния конкурс, който се провежда всяка година за 1 март. Детските творби бяха оценени от комисия, назначена със заповед на кмета Соня Георгиева. Съгласно регламента, за класираните участници са осигурени предметни награди, а за представените общи композиции учебните заведения ще получат футболни и волейболни топки.
Мартеничките вече се предоставят на социалните институции в село Опанец, както и на Домашния социален патронаж, за да достигнат до много от възрастните хора в община Добричка.
Класирани участници в конкурса за оригинална мартеница
I-ва възрастова група (I-IV кл.)
I място Жасмина Асенова – I кл. – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит
Виктория Василева – III кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Батово
Станимир Стоянов – IV кл. – ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево
II място Анка Росенова – II кл. – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница
Цветелина Руменова – I кл. – ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница
Сергей Асенов – II кл. – ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер
III място Гюнай Нури – I кл. – ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница
Найден Начев – I кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Батово
Звезделина Джеватова – II кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Хитово
Есил Метин – III кл. – ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново

II-ра възрастова група (V-VII кл.)
I място Сюлейман Исметов – VI кл. – ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево
Ефе Йозджан – V кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово
Зоя Зоблоцка – VII кл. – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница
II място Камелия Димитрова – VII кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово
Радостин Радков – VII кл. – ОУ „Отец Паисий“
Емануела Джеват – V кл. – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница
III място Толга Юмер – VI кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово
Севда Салиева – VI кл. – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа
Микерем Мустафова – VII кл. – ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница

III-та възрастова група (VIII-XII кл.)
I място Силвия Станимирова – VIII кл. – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа
Снежана Илиянова – VIII кл. – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа
II място Павлина Димитрова – IX кл. – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит
Християн Радев – IX кл. – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит

Print Friendly, PDF & Email