06.12.2023

26 октомври – Димитровден – Ден на строителя

Строителните фирми са сериозна част от бизнеса в Добричка област
„Има поле за действие на строителните фирми в Добричка област, но по-често всеки сам си намира обектите. За съжаление, от години в региона навлязоха фирми от Варна, които изпълняват обществени поръчки, като саниране на многоетажни жилищни сгради, ремонта на общежитието, на зала „Добрич”, визирам град Добрич. Нашите фирми също могат да изпълняват тези строителни дейности, но варненските фирми навлизат и ползват нашите фирми като подизпълнители, съответно на по-ниска цена за извършваните дейности”, каза Димитър Костов, председател на областното представителство на Камарата на строителите в Добрич. „Смятам да поставим този въпрос и други проблеми, свързани със строителството, на новия кмет и екипа му след изборите. Ще искаме категорично да установим по-тесни връзки. Обществените поръчки на общината, свързани основно с ремонти и други строителни дейности, са свързани с нашия отрасъл. Така се гарантира и запазване на строителните фирми в Добрич, както и запазване на работната ръка. Нямаме особено транспортни разходи и можем професионално да изпълняваме задачите.Разбира се, за по-големи обекти обявяването на поръчки става чрез отворена система и могат да участват фирми и от страната. При малките обществени поръчки на общините, обаче, които са на пряко договаряне, които досега бяха до 60 000 лв., е ролята на общините в Добричка област да ангажират местните строителни фирми. Има предложение на Камарата на строителите е този праг да бъде вдигнат на 120 000 лв, за да могат да се изпълняват обществени поръчки на общините от местните фирми за съответната област”, добави Костов.
„Увеличават се строителните фирми в Добрич и Добричка област в областното представителство на Камарата на строителите. Отказали са се 2 фирми, но на тяхно място дойдоха 5”, каза още Костов.
„Липсата на работна ръка и то на квалифицирана работна ръка тежи много на отрясъла. В Добрич имаше строителна гимназия, сега има обособена една паралелка „Строителство” в Професионалната гимназия по механотехника, но за нея няма кандидати. В Добрич имаше и строителен техникум, който беше закрит. От Камарата на строителите има предложение да се възстанови строителната гимназия в Добрич в сградата на закритото училище „Отец Паисий”. Сградата на училището е в центъра на Добрич, удобна е оттук учениците да тръгват за практики на различни строителни обекти. Училището е на подчинение на общината. Фирми от Камарата на строителите можем да го санираме”, чертае перспектива Костов.
„Кадрите за строителните фирми ги обучаваме. В Камарата на строителите има направление „Строителна квалификация” и се организират обучителни курсове по различни специалности. Проблемът е, че след обучението тези работници излизат на частна практика. Това е причина и за голямото текучество в бранша. Правят малки ремонти в апартаменти, държат високи цени, залъгват хората. Инспекцията по труда, освен че проверява строителните фирми постоянно, трябва да прави проверки и на такива частни ремонти”, казва още Костов. Според него, трябва да се увеличат средствата за капиталови разходи на държавата и на общините, за да има терен на работа на строителните фирми.
112 фирми от Добрич и Добричка област са членове на областното представителсово на Камарата на строителите към момента. От тях категоризирани и вписани по категории в Централния професионален регистър са 76. Те получават удостоверения за съответната категория, която е необходима за участие в обществени поръчки. Останалите са само вписани в регистъра.
„На 6 октомври проведохме общо събрание, отчетохме старата и приехме план за работа за новата стопанска година. Днес – на празника, ще се съберем Управителният и Контролният съвет, за да поздравим членовете на областното представителство. А иначе няма да минем без празнично събиране, което е в петък. Тук трябва посоча и активната дейност на Клуба на строителите-ветерани. Те ни помагат много във вземането на решения на развитието на бизнеса с опита си”, добави Костов. ДТ

Print Friendly, PDF & Email