16.04.2024

26 вида птици установиха по водоемите в региона при 47-то среднозимно преброяване

26 вида птица с 9 повече от предходната година наблюдаваха експерти от РИОСВ – Шумен и представители на Българското дружество за защита на птиците при 47-мото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици на територията на областите Шумен и Търговище, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.
По-голямото видово разнообразие обаче се дължи и на факта, че в тазгодишното наблюдение са включени седем нови водоеми. Обходени са Тича, Дибич, Шумен, Лозево, Мараш, Сечище, Калугерица, Каравелово, Тръница, Тръница 2 в област Шумен и Фисека, Съединение, Ястребино,, Поляница, Беломорци и Омуртаг в Търговищко.
Преброени са общо 5468 броя пернати. За сравнение с данните от минала година статистиката сочи, че е намалял общият брой водолюбиви птици за сметка на по-голямо видово разнообразие (6461 броя птици от 17 вида за 2022 г.). Според наблюдаващите експерти, тенденцията към намаляване в броя на пернатите се дължи на климатичните промени и високите зимни температури.
Във водните обекти са установени птици от видовете: Зеленоглава патица, Зимно бърне, Жълтонога чайка, Бял ангъч, Голям корморан, Малък гмурец, Сива чапла, Голям гмурец, Голяма бяла чапла, Фиш, Лиска, Кафявоглава потапница, Сива патица, Ням лебед, Шилоопашата патица, Качулата потапница, Речна чайка. Новите видове, които са наблюдавани през тази година са: Голяма белочела гъска, Клопач, Бяла лопатарка, Голям горски водобегач, Поен лебед, Тундров лебед, Черногуш гмуркач, Голям нирец, и Крещалец.

Print Friendly, PDF & Email