18.06.2024

25 преписки и досъдебни производства ималосрещу Мартин Божанов – Нотариуса

Главният прокурор Борислав Сарафов разпореди извършването на служебни проверки по преписки и досъдебни производства, свързани с разстреляния

Главният прокурор Борислав Сарафов разпореди извършването на служебни проверки по преписки и досъдебни производства, свързани с разстреляния преди дни Мартин Божанов – Нотариуса. Това съобщиха от държавното обвинение вчера.

Справка в деловодната система на прокуратурата сочи, че от 2004 г. до настоящия момент са налице 25 преписки и досъдебни производства, свързани с Божанов, по които същият е бил страна – обвиняем, жалбоподател, свидетел и др.

По-голямата част от преписките и досъдебните производства са водени в Софийска районна прокуратура и са във връзка с извършвани от Божанов измами с недвижими имоти и други.

Сред преписките в СРП има и такава, която е била обект на висок обществен интерес във връзка с журналистическо разследване, по която е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.

По отделени материали от същата преписка в Софийска градска прокуратура през втората половина на 2023 г. е образувано досъдебно производство за ръководене на организирана престъпна група за извършване на имотни измами и за упражняване на противозаконно влияние върху дейността на орган на власт, която е действала в периода 2010-2020 г. Работата по случая продължава, като срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от 27.12.2023 г.

Заради множество откази от образуване на досъдебно производство, постановени предимно от прокурори от СРП, както и от други прокуратури, на въззивните прокуратури се възлага преглед на всички актове с оглед установяване законосъобразността на действията на наблюдаващите магистрати.

Обект на проверките ще бъдат още срочността и ритмичността на водените преписки и дела и своевременното упражняване на правомощия от следователите и прокурорите.

Print Friendly, PDF & Email