24.02.2024

19 специализанти се обучават в Онкоболницата

19 са специализантите, които избраха Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков – Варна“ за старт на лекарската си кариера, съобщават от лечебното заведение.
Някои от тях вече са на финала на специализацията си, а един вече има и защитена специалност „Образна диагностика“.
СБАЛОЗ – Варна обучава специализанти от 2018 година. Само преди дни акредитацията на здравното заведение за следдипломен стаж и учебна практика беше утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването за още 5 години.
В болницата се извършва клинично обучение на студенти по медицина, както и клинично обучение на студенти от професионалното направление „Здравни грижи“ по специалностите: медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант и рентгенов лаборант.
Следдипломното обучение на младите медици е по няколко ключови специалности. Те вече трупат стаж в отделенията на здравното заведение с тенденция след приключването на специализацията си да продължат работата си в екипа на общинската болница.
През следващите пет години ще продължи специализантската програма по специалностите: „Анестезиология и интензивно лечение“, „Гастроентерология“, към която традиционно има най-голям интерес. Проявилите интерес към „Лъчелечение“, Образна диагностика“ и „Медицинска онкология“ имат шанса да работят в звена, обезпечени с модерно оборудване и обновена база. Специализанти се обучават и по специалностите „Обща и клинична патология“, „Хирургия“, „Клинична лаборатория“.
СБАЛОЗ – Варна осигурява на младите си колеги възможност за курсове и допълнително обучение в други здравни заведения по специалностите, за които общинската болница няма акредитация. Така не се налага специализантите сами да търсят възможности за получаване на квалификация за другите направления, в които искат да се развиват.
В „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ и през следващите пет години ще има възможност да се реализира следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от направление „Здравни грижи“ по специалностите „Анестезиология и интензивни грижи и „Операционна и превързочна техника“ за медицински сестри и акушерки.

Print Friendly, PDF & Email