20.06.2024

13 000 души декларираха доходите си пред НАП – Шумен, срокът изтича на 2 май

Близо 13 000 души са декларирали доходите си пред НАП в офис Шумен, като подадените декларации са основно с ПИК и КЕП, 316 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а близо 2 500 са ги подали в офиса на НАП, съобщиха от шуменския клон на приходната агенция.
От там напомнят, че крайният срок за подаване на декларации за доходи за миналата година изтича на 2 май.
От гражданите най-масово се използва предварително попълнената данъчна декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи, допълниха от НАП. Всеки, който е със задължението да декларира доходи, трябва да провери и при необходимост да редактира или допълни данните в нея и да я изпрати към приходната агенция. След изпращането на декларацията с ПИК, е важно да се направи и проверка дали тя е подадена коректно.
Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2022 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили приходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.
Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП, която осигурява на данъкоплатците удобството да я използват по всяко време на денонощието, както и през почивните и празнични дни.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Print Friendly, PDF & Email