24.07.2024

127.2 млн. лв. са приходите от нощувки във Варненско за август

През август 2023 г. в област Варна са функционирали 392 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.4 хил. стаи и 61.5 хил. легла в тях. В сравнение с август 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 0.5%, а броят на леглата в тях – с 0.7%, съобщиха за ИА „Черно море“ от НСИ.
Общият брой на нощувките в областта е 1 374.9 хил., или с 2.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 250.8 хил. нощувки, а чуждите – 1 124.1 хиляди.
През август 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 79.7% от общия брой нощувки на чужди и 36.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.8% от нощувките на чужди и 25.4% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 5.5 и 38.5%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 2.0% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 295.1 хиляди. От всички пренощували лица 77.0% са чужди граждани, като 80.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.9 нощувки. Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 39.0% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.4.
Общата заетост на леглата в областта е 71.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 85.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.2 процентни пункта, като увеличението е най-голямо при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 3.1 процентни пункта.
Приходите от нощувки в област Варна достигат 127.2 млн. лв., като 110.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 17.2 млн. лв. – от български граждани

Print Friendly, PDF & Email