27.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

11 училища в Шуменско получават пари от МОН за иновации в образованието

Пет училища със статут на иновативни и още 6 без този статут в област Шумен получават общо 35 513 лв. за въвеждане, развитие и обмен на иновативни практики в обучението. Средствата са по програмата на Министерството на образованието „Иновации в действие“.
33 713 лв. са предвидени за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Предвижда се с тях да се осъществят партньорства с посещения в училищата за представяне на добри образователни иновации. От общите средства неиновативните училища получават пакет от 2583 лв., а иновативните – 3643.
Проекти по програмата на МОН са спечелили Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ във Велики Преслав, Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в село Драгоево, Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в Смядово, Основно училище „Васил левски“ в село Градище, Основно училище „Панайот Волов“ в кв. „Дивдядово“, Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии в Шумен, които са неиновативни.
По 3 643 лв. получава всяко училище областта, което е със статут „иновативно“ за учебната 2022/2023 г. Това са: Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ във Върбица и шуменските учебни заведения – Средно училище „Панайот Волов“, Профилирана природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“, Средно училище „Йоан Екзарх Български“ и Средно училище „Сава Доброплодни“.
Училището по изкуствата в Шумен получава и 1800 лв. по четвъртия модул от програмата, по който се отпускат средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване.

Print Friendly, PDF & Email