26.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

100 000 лв. за нови книги получават библиотеките в Шуменско

Малко над 100 000 лв. ще получат РБ „Стилиян Чилингиров“ в Шумен и читалищните библиотеки в областта. Средствата са за обновяване на книжния фонд и са по Националната програма на Министерството на културата „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност – 2022 г.
По програмата от област Шумен са кандидатствали и са одобрени 57 библиотеки. В зависимост от жителите на населеното място, което обслужват, читалищните библиотеки получават различни суми за закупуване на нови книги. За регионалните библиотеки общата стойност на всеки проект може да бъде до 25 000 лв., за общинските библиотеки – до 12 000 лв. За читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с над 5 000 жители – общата стойност на всеки проект може да бъде до 5 000 лв., а за тези, които обслужват населено място/район с под 5 000 жители – до 1 500 лв.
Така най-голямата сума в Шуменско е за регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“, която получава 16 750 лв.
Със суми над 3 хил. лв. библиотечния си фонд ще обновят и библиотеките към читалищата в град Шумен – НЧ „Асен Златаров-1872“ (3 942 лв.), НЧ „Назъм Хикмет-1881″(3 592 лв.), НЧ „Боян Пенев-1949“ (3 324 лв.). 2 690 лв. са средствата за НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“.
Останалите библиотеки към читалища в областта получават суми от 1100 до 1390 лв. Под тези стойности ще бъдат финансиране проектите на НЧ „Просвета-1919“ с. Памукчии, община Нови пазар (914 лв.) и НЧ „Просвета-1924“ с. Стан, община Нови пазар (968 лв).
По програмата библиотеките могат да закупят книги от всяка една сфера, като заглавията от български автори следва да бъдат не по-малко от 20% от общия брой.

Print Friendly, PDF & Email