07.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

10 нови точки в Добрич за разделно събиране на отпадъци от пластмасови опаковки

Жителите на Община град Добрич вече могат да събират разделно празните си пластмасови бутилки в 10 нови специализирани контейнери. Те са поставени на оживени места в рамките на пешеходни зони и паркове в града от ЕКОПАК България.
Ако бъдат събрани разделно, пластмасовите бутилки за напитки са материал, които ефективно може да бъдат рециклиран и от него да бъдат произвеждани нови бутилки за напитки. Това е стремежът, заложен в директивата на Европейския парламент за опаковките и отпадъците от опаковки от 2018 година. Тя гласи, че най-късно до 2029 година България трябва да събира 90% от пластмасовите PET опаковки за напитки и да влага най-малко 30% рециклиран материал в новите бутилки. До момента от рециклираният PET материал се произвеждат основно дрехи, чанти и други продукти за многократна употреба. Но предстои това да случва в много голям мащаб и с производството на нови бутилки за напитки. По този начин се затваря кръга на потребление и бутилката отново ще се превръща в бутилка.
Бутилките, събрани от новите специализирани контейнери също помагат за осъществяването на тази кауза.
Новите съдове са предназначени само за отпадъци от пластмасови опаковки от напитки до 3 литра и целта им е да подпомогнат изпълнението новите цели за разделно събиране, наложени по директива на ЕС и наредба на МОСВ.
Призоваваме всички граждани на Добрич да използват новите съдове, както и съществуващите жълти контейнери за метал и пластмаса, за да може по-голяма част от отпадъците от опаковки да се превърнат в нови продукти и да НЕ остават в природата или депата стотици години.
Локациите на новите контейнери са, както следва:

  1. Паметник „Хан Аспарух“ – влизане от Варна вдясно
  2. Паметник Хан Аспарух – голямо пространство;
  3. ЦЗЖП (ЗООПАРК) – голям паркинг
  4. Паметник Добротица – ул. Генерал Георги Попов
  5. Вход-изход Скейт парк – градски парк Св. Георги
  6. Паметник Съветският войн – излизане за Варна вдясно
  7. Хотел Грийн Палас – парк до главен път вдясно
  8. Хотел Грийн Палас – парк до хотела вдясно
  9. Хотел Грийн Палас – до колчетата и градината с цветята
  10. Хотел Грийн Палас до главен път – пешеходна алея
Print Friendly, PDF & Email