22.02.2024

Явор Гочев: Проектът MIRACle обединява науката и бизнеса

Бизнесът рядко се допитва до специалисти в науката, а те могат да предложат подходящо решение за бранша, твърди главният експерт по проекта
Проектът MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) цели да обедини усилията на висококвалифицирани учени, университетски преподаватели и бизнеса за създаването на единна инфраструктура в страната за високотехнологични иновативни и научни изследвания – Център за компетентност в тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“. Какво представлява самият проект, каква е връзката между науката и бизнеса и има ли вече създадени научни решения, които могат да бъдат видени или представени? На тези и още въпроси, свързани с ЦК MIRACle, отговори пред Investor.bg главният експерт по проекта и представител на ВУЗФ- Явор Гочев. Той разкри и кога ще бъде първият семинар по проекта.
Г-н Гочев, Центърът за компетентност MIRACLе обединява усилията на висококвалифицирани учени, университетски преподаватели и бизнеса, с цел създаване на единна инфраструктура на територията на страната за високотехнологични иновативни научни изследвания, които да са в помощ на бизнеса. ВУЗФ е един от основните участници в този проект, моля разкажете повече за проекта и каква е основната му цел?
Центърът за компетентност MIRACLе e консорциум в област „Мехатроника и чисти технологии“, създаден като партньорство между български научноизследователски организации, университети и организации за трансфер на технологии. Центърът изгражда научноизследователска инфраструктура, привлича изследователи и създава собствени изследователски и иновационни програми, така че да подпомогне конкурентното развитие на научната област „Мехатроника“ и цялостното експертно и научно-приложно обслужване на икономическите сектори, свързани с тази тематична област.
Като бизнес университет каква е основната ви роля в този проект?
ВУЗФ е организацията, която ще представи постиженията, възможностите и най-вече решенията, които ЦК MIRACLе може да предложи на бизнеса. Освен да осъществи връзката между наука и бизнес, университетът ще представи резултатите от проекта, с цел продължаване на съвместната работа в двата сектора и създаването на все повече иновативни, актуални и съществени решения за подобряване на средата, в която живеем.
Къде е връзката между науката и бизнеса?
В последните години виждаме как науката намира и предлага все по-големи възможности за развитие. Именно за това за нас връзката между науката и бизнеса е съществено важна, тъй като тя е пресечната точка между нуждите на бизнеса и новосъздадените възможности на ЦК MIRACLe. Наблюденията и практиката ни в България разкриха, че бизнесът рядко се допитва до специалисти в науката, а именно БАН и висшите учебни заведения разполагат с експерти, които имат знанията и уменията да предложат подходящо и професионално решение за бранша. Вярваме, че тази връзка трябва да се засили, защото науката е директният инкубатор на иновационни проекти.
В проекта са включени много лаборатории на БАН, разкажете ни повече за тях?
Водеща организация е Институтът по механика към Българската академия на науките, като част от проекта са и други институти и лаборатории на БАН. Включени са и научноизследователските центрове и лаборатории на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, които изследват различните аспекти в науката – от технологии и космически изследвания до медицина. Участие имат още и центровете за изследване и лабораториите на Техническия университет – София. Това са единствената в България светлотехническа лаборатория НИИКЛ „Осветителна техника”, Центърът за изследване на микроклимата, енергията и околната среда, Центърът за енергийни анализи, както и научноизследователската лаборатория „Организация и управление на автомобилния транспорт“. Университетът „Проф. Асен Златаров“, гр. Бургас, както и други организации също ще дадат своя принос в проекта ЦК MIRACLe. По-голямата част от всички тях имат разработени продукти, които ще предложим на различните бизнес сектори.
Има ли създадени продукти, които могат да бъдат видени или представени?
Ще се предлагат продукти и услуги за различни промишлени и индустриални сектори като строителство, потребителска електроника, енергийна промишленост, текстилна промишленост и много други. Ще бъдат предоставяни услуги от проектиране, изработване и изследване на прототипи на мехатронни изделия през изследвания на облекла и текстил до метрологични услуги. Продуктите и услугите, които центърът може да предложи на бизнеса на практика са неизброими.
През следващите 6 месеца ВУЗФ ще надгради  връзката между науката и бизнеса като организира информационни семинари, на които могат да присъстват заинтересованите страни. Кога и къде ще се провеждат?
Най-директният начин, който според нас би дал резултат на всичко, което изработват колегите от БАН, е като ги срещнем със заинтересованите страни от различните бизнеси. Целта на семинарите и конференциите е да съберем на едно място организациите от ЦК MIRACLe и бизнеса и директно пред тях да се представят продуктите и услугите. По този начин бизнесът ще може да разбере от първо лице как може да се възползва и с какво ще му бъде в полза предлаганата иновация.
Първият семинар ще бъде на 27 януари от 10:00 ч. във ВУЗФ. В него ще се представят три лаборатории. Темите, които ще се разгледат, са: Наномеханично характеризиране на материали, функционални и защитни покрития в електрониката, строителството, автомобилната и космическата индустрии; Разрушителни и безразрушителни изпитвания на материали и съоръжения (енергетика, авиация, транспорт) и Иновативни технологични процеси с модерна научна инфраструктура. Също така ще бъдат представени високоскоростна камера и високоскоростна импулсна преса, високотемпературна пещ и високоскоростна термокамера, 3Д дигитализация и моделиране, уреди за изследване на материали и сплави.
Диапазонът на засегнатите браншове е много голям и включва електрониката, строителството, автомобилната и космическата индустрии, енергетика, авиация, транспорт и др. Семинарът е отворен и всеки може да присъства свободно.

Print Friendly, PDF & Email