15.07.2024

Ще се „икономизира” осветлението на 4 пътни артерии в Добрич

Община Добрич получи одобрение на проектно предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост.Проектът е за „Рехабилитация и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на община град Добрич“ и е на стойност 559 318,56 лв. с ДДС.
Дейностите предвиждат реализиране на енергоспестяващи мерки за технологично обновление на системите за улично осветление на град Добрич, включващи четири главни пътни артерии–бул. „25 Септември“; бул. „Добруджа“; бул. „Русия“ ;ул. „Батовска“–определени като „градски артерии“, съгласно извършената категоризация на уличната мрежа на град Добрич.Предвидените за мерки обхващат подмяна на съществуващите осветителни тела със съвременни светлодиодни осветители; инсталиране на система за автоматично управление и контрол на уличното осветление; възобновяеми енергийни източници – осветителни тела със захранване от фотоволтаични колектори; енергиен мониторинг на електроконсумацията. ДТ

Print Friendly, PDF & Email