24.07.2024

Шуменското Данъчно отчете повече подадени данъчни декларации от физически лица

В офиса на НАП в Шумен са подадени 14 035 декларации за доходите на физически лица. Данъчната кампания за тях приключи на 2 май в полунощ.
Броят на подадените декларации е с близо 500 повече от миналата година.
От всички 14 035 декларации, по електронен път в срок са изпратени 11 101, на гишетата за обслужване на клиенти са приети 2 499 формуляра, а още 435 са пристигнали по пощенски път.
Почти 80 % от декларациите за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис. Повече от 72% от гражданите са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите.
Продължава подаването на годишни декларации от физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, които подават декларациите си от 1 март до 30 юни.
От Данъчното напомниха, че това е и срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Print Friendly, PDF & Email