29.09.2023

Чужденците са имали по 5 нощувки в хотелите в Добричко

През юли 2022 г. в област Добрич са функционирали 180 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 28.7 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 20.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 29.1% , съобщават от Регионалното статистическо бюро.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли
2022 г., е 395.1 хиляди. Българските граждани са реализирали 133.5 хил. нощувки, а чуждите – 261.6 хиляди.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2022 г. достига 86.8 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2022 г., са 34.5 хил. и са реализирали средно по 3.9 нощувки. Чуждите граждани са 52.3 хил. и са реализирали средно по 5.0 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2022 г. е 45.6%, като намалява със 7.0 процентни пункта в сравнение с юли 2021 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (65.0%).
Приходите от нощувки през юли 2022 г. достигат 30.1 млн. лева, като приходите от чужди граждани са 20.7 млн. лв., а от български граждани – 9.4 млн. лева. ДТ

Print Friendly, PDF & Email