07.12.2023

Четири нови пощенски марки валидираха за два дни в Добрич

Две марки в блок „Български будители” бяха валидирани в Добрич със специален печат, които влизат в употреба и могат да се купуват при изпращането на писма.. „На тях са ръкописът на католическия архиепископ Петър Богдан и ликът на епископ Филип Станиславов, родени през 16 век. „История на България” на Петър Богдан е книгаза древността на бащината земя и за българските дела. Станиславов е радетел за освобождението на народа си, освен религиозна, е извършвал и просветителска дейност”, каза ръководителят на Областната пощенска станция-Добрич, инж. Светослав Гочев. Валидацията извърши изп. длъжността областен управител на Добричка област Живко Желязков Серията от две пощенски марки е с цена на пощенската услуга 0,75 лв. и 1,25 лв., в тираж 8000 броя. Художник е проф. Виктор Паунов
В рамките на национална филателна изложба „Добрич филекс 2023” са валидирани още две пощенски марки – „125 г. от рождението на писателя Димитър Талев“ и малотиражно издание „Опазване на околната среда – Черен лешояд“, птица от Червената книга на България..Пощенската марка за Димитър Талев е с цена на пощенската услуга 1.25 лв., в тираж 5200 бр. и специален пощенски печат. Художник е Лало Николов. Марката с черния лешояд е цена на пощенската услуга 0.75 лв., в тираж 3600 бр. и специален пощенски печат. Художник е Тодор Ангелиев.
В регионалната библиотека „Дора Габе” в Добрич имаше и открито филателно гише, на което ще бъдат предложени валидираните марки и пликове. „Специалният печат ще бъде валиден в рамките на 3 дни в пощенската станция в центъра на Добрич”, добави Гочев.”В периода 20-26 октомври, когато е експонирана изложбата, могат да бъдат организирани открити уроци с ученици от училищата в Добрич по темата „Българските будители” с лектор – филателист, и „Български пощи – 144 години сме близо до вас” с лектор – пошенски служител.”, каза още Гочев.
Националната филателна изложба „Добрич Филекс 2023″е подредена в регионалната библиотека „Дора Габе“ в Добрич до 26 октомври.
Националната филателна изложба „Добрич филекс 2023” се превърна в истински празник за филателистите. Пред над 80 табла с пощенски марки те обмянаха опит, мнения, марки. Присъствието на ученици от няколко училища – „Димитър Талев”, Христо Ботев”, „Св. Климент Охридски”, които с голям интерес участваха във фирлтелните училища, допълнително създаде атмосфера и разприказва филателисти с опит. От 17.30 часа в пък в регионална библиотека „Дора Габе“ в рамките на изложбата бяха представени книгите „Апостола: трагедия в пет действия“ и „Георги Раковски – новооткрит ръкопис от 1956 г.” ДТ

Print Friendly, PDF & Email