07.12.2023

Центърът за ранно детско развитие продължава дейността си с финансиране от държавата

Центърът за ранно детско развитие, който от 7 години помага на деца с изоставане в психичното, двигателното и говорното развитие, ще продължи да работи като дейността му ще бъде финансирана от държавата.
Досега грижата за децата се осъществяваше по проект от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Шумен е една от малкото общини, която работи до самия край на процедурата. А от тази година успя да нареди услугата като държавна делегирана дейност.
Общият бюджет за 7-годишния период е 1 116 598 лв., средно по 159 514 лв. годишно, а цялото финансиране е осигурено от Европейския социален фонд и ОП „Развитие на човешките ресурси“. Сега държавата ще субсидира дейността по единни разходни стандарти, като се очаква да се започне с по 6000 лв. за дете, а през следващите година сумата да нарасне.
“Утвърденият капацитет по проекта бе 60 деца и 50 родители и той се запълни изцяло месец след стартиране на Центъра. През годините има периоди, в които центърът работи със 100% над капацитета си и услуги са предоставяни на 120 деца. Въпреки прекомерната заетост на екипа, услуга не е отказана на нито едно дете, което е имало нужда от специализирана помощ”, каза днес на пресконференция в общината ръководителят на досегашния проект Катя Крумова.
Тя допълни, че за целия период на изпълнение на проекта, услуги „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа“ получиха общо 470 деца от община Шумен и 326 родители.
След края на проекта социалната услуга за подпомагане на ранното развитие на децата ще се нарича Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания с Програма ранна интервенция на уврежданията и ще се намира на същото място в сградата на ДГ „Пчелица“, на ул. „Райна Княгиня“ 1, етаж 1.
Запазва се дейността и екипа на Центъра. Той ще предоставя услуги на деца от 0 до 7-годишна възраст с изоставане в развитието. Числеността на екипа през годините варира от 12 до 15 души – специалисти в различни области.
Запазва се капацитетът от 60 деца с изоставане в психичното, двигателното и говорното развитие, като от екипа увериха, че както и досега никой няма да бъде върнат. През месец октомври, родителите могат да подават заявления за прием в Отдел „Закрила на детето“. Информация за нужните документи може да се получи на телефон 0878 169968.

Print Friendly, PDF & Email