23.07.2024

Фотоигра „Сподели с нас личната си библиотека“ предлага регионалната библиотека „Дора Габе”

По повод 1 ноември – Ден на народните будители, регионалната библиотека „Дора Габе” организира нова онлайн игра, с която да бъдат споделени снимки на домашната библиотека.
„Нека променим негативната статистика, че голяма част от българите на са прочели нито една книга през последната година, други нямат дори една книга в дома си. А дом без книги, по думите на римския философ Цицерон, е като тяло без душа. С грижа за най-малките, напомняме, че присъствието на книги в дома има голямо влияние върху бъдещите постижения в образованието на децата. Да ги насърчим да развият добри навици за четене като изградим и детска домашна библиотека”, казват от библиотеката.
„Новото предизвикателство е да се публикува снимка на домашна библиотека, в коментар под тази публикация до 30 ноември 2023 г. На 1 декември 2023 г., на случаен принцип, чрез жребий, ще обявим петима от участниците, които ще получат ваучер за книги на стойност 20 лв”, добавят оттам.
За да се включи в онлайн играта, всеки участник трябва да изпълни УСЛОВИЯТА, посочени по-долу, публикувайки снимка в коментар от свое име:

 1. Играта е без ограничения на възрастта.
 2. Участници на възраст под 13 години, които нямат собствени профили във Фейсбук, могат да направят това от родителски профил, като под споделената снимка запишат своите имена.
 3. Един участник може да спечели само една награда.
 4. Не се допуска участие от фалшиви профили.
 5. В Играта не се допускат коментари, съдържащи нецензурни или обидни думи и изрази, с еротична и/или порнографска насоченост, със съдържание, което изпраща послания, които насаждат омраза срещу група или човек, което разпространява, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, политическа, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания, насилие, нетърпимост, политическа агитация, както и негативни коментари насочени срещу Организатора.
 6. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с Играта.
 7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Общите условия по какъвто и да било начин.
 8. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданата Игра.
 9. Организаторът публикува на 1 декември 2023 г. имената на победителите в коментар под поста на Играта и изпраща лично съобщение до всеки победител на профила, от който се е включил.
  ДТ
Print Friendly, PDF & Email