09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Училището по финанси стартира Трети конкурс за стипендия на името на доц. д-р Григорий Вазов

Крайният срок за изпращане на материалите за участие в конкурса е 13 октомври
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) поставя началото на третото издание на националния конкурс за пълна стипендия за обучение в магистърска степен на името на доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор Емеритус на ВУЗФ.
В конкурса могат да участват всички български граждани, които са завършили бакалавърска или магистърска степен с успех не по-нисък от Мн. добър (5.00). Всички, които желаят да се включат в националния конкурс, могат да го направят, като изпратят копие на дипломата си за бакалавърска или магистърска степен и изберат измежду няколко форми за участие – разработване на есе по предварително избрана тема, изготвяне на идеен проект за стартъп или подготвяне на кратък видео материал.
Участниците в конкурса, които изберат да разработят есе в обем от 3 до 5 страници, могат да изберат една от следните теми:

  1. Влизането на България в еврозоната – предимства и недостатъци
  2. Политика, изкуство, икономика – връзки и зависимости
  3. Кои са най-големите рискове пред икономическото развитие на България?
    Всички кандидати, които изберат да се включат в конкурса, изготвяйки идеен проект за стартиращ бизнес, трябва да представят кратка концепция или презентация. Онези, които предпочитат да участват с кратък видео материал, е необходимо да подготвят кратко видео с продължителност до 5 мин. по една от следните теми – „Защо ВУЗФ е лидер във висшето образование в България?“ или „Частно и държавно висше образование – предимства и недостатъци“.
    Крайният срок за изпращане на материалите за участие в националния конкурс на името на доц. д-р Григорий Вазов, който ВУЗФ организира, е 13 октомври 2022 г. на еmail: assistant@vuzf.bg. Веднага след това ще стартира и вторият етап на конкурса. По време на него ще се проведе събеседване с авторите на най-добрите разработки. Победителят в конкурса ще спечели пълна стипендия за обучение в магистърска специалност във ВУЗФ, осигурена от личния фонд на доц. д-р Григорий Вазов. Победителят в конкурса ще бъде обявен до 20 октомври 2022 г.
    Повече информация за конкурса можете да откриете на https://vuzf.bg/.
Print Friendly, PDF & Email