28.02.2024

Учат първокласници от Варна на безопасност по пътищата

Кампания за пътна безопасност се организира за първокласниците във Варна. Малчуганите получиха бележник „Спазваме правилата заедно“, както и светлоотразителна гривна с послание „Аз внимавам на пътя!“.
За тях са организирани и различни демонстрации в двора на училищата, както и беседи, свързани с безопасността на движението, съвместно с инспектори от сектор „Пътна полиция“ и Детска педагогическа стая.
Кампанията вече се е провела в училищата в три от варненските райони „Одесос“, Приморски“ и „Аспарухово“, в следващите два дни продължава в „Младост“ и „Вл. Варненчик“.
Инициативата се реализира от дирекция „Превенции“ към Община Варна, Общинската и Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ОД на МВР.
Тя е в изпълнение на решение на общинската комисия за безопасност на движението в Община Варна, които са част от национална кампания „Безопасни улици“, инициирана от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Print Friendly, PDF & Email