06.12.2023

Условна присъда получи от Окръжния съд в Добрич подсъдим по дело за палеж

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен подсъдим по обвинение за палеж. Подсъдимият Л. Ф. е признат за виновен в това, че на 28 юли 2020 г. в грdo Добрич запалил автосервиз на стойност 14 579,57 лева, както и намиращите се в него движими вещи, от което са настъпили значителни имуществени вреди на обща стойност 20 228,80 лева. Имало е и опасност пожарът да се разпростре върху други имоти като посочения. Запаленият автосервиз се намирал в помещение, собственост на община Добрич, което с договор за наем било отдадено за ползване на физическо лице – наемател.
По искане на подсъдимия делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, след като той заяви, че признава изцяло фактите, изложени в обвинителния акт. При този ред на разглеждане на делото, при постановяване на осъдителна присъда, законът задължава съда да намали първоначално определеното на подсъдимия наказание с една трета. В случая съдът определи наказание лишаване от свобода за срок от 4 години и 6 месеца, което редуцира с една трета до наказание 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено с 5-годишен изпитателен срок.
Подсъдимият е осъден и да заплати на наемателя на помещението сума в размер на 20 228,80 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на палежа, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на деянието до окончателното й изплащане.
Съдът постанови той да плати и сторените по досъдебното производство разноски в размер на 16 525,99 лв., както и сума в размер на 809,15 лв., представляваща държавна такса върху уважения граждански иск. ДТ

Print Friendly, PDF & Email