19.06.2024

Укрепиха иглолистните дървета в двора на църквата „Св. Георги”

Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ изправи и укрепи иглолистните дървета в двора на църквата „Св. Георги“в Добрич, които бяха полегнали от бурните ветрове през изминалите месеци.
„За стабилизирането на дърветата бяха необходими по-благоприятни метеорологични условия, каквито бяха на лице едва сега. Продължителните минусови температури и замръзването на почвата не позволяваха укрепването да се извърши по-рано.
В момента (през зимния сезон) всички дървесни видове са в покой и не са налице активни процеси, което даде възможност и време да се направи добра организация за укрепването им, без опасност за тяхното състояние”, казват от предприятието.
Процесът на вдигане и стабилизиране е само първата част от акцията по спасяването им. Грижата ще продължи, като се следи стабилността, необходимостта от доуплътняване с почва и често поливане в активния период на вегетация.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email