06.12.2023

Увеличила се е безработицата във Варна

Лоши новини за заетостта в област Варна преди зимата:
От Агенция по заетостта съобщиха, че 465 безработни в област Варна са постъпили на работа през август 2023г. Отчита се, че през месец август в Бюрото по труда във Варна са се записали повече хора, спрямо предходния месец юли. Увеличила се е безработицата спрямо юли, предава “Нова Варна”.
94,19% от всички 465 души са устроени на работа на първичния трудов пазар (438). През месеца в трудова заетост са устроени 82 младежи на възраст до 29 години, както и 28 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През август 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 770 работни места. На първичния пазар са обявени 755 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на образованието (194), хотелиерството и ресторантьорство (130) и търговия (110). Следват административни и стопански дейности (73), транспорт (65), строителство (42), преработваща промишленост (39) и производство (29). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 15 работни места.
Равнището на безработица във Варненска област през август 2023 г. е 3,0%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 920, със 127 повече спрямо месец юли на 2023 г. (5793). През текущия месец равнището на безработица се увеличава в сравнение с предходния (2,9%).
В град Варна броят на регистрираните безработни през август 2023 г. е 3007 – със 103 лица повече спрямо юли 2023 г. (2 904). Равнището на безработица в града е 2,0%.

Print Friendly, PDF & Email