07.12.2023

Увеличават се местата за настаняване

През септември 2023 г. в област Шумен са функционирали 74 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 794, а на леглата – 1 687. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.4%, а броят на леглата в тях – с 3.7%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2023 г. в област Шумен, е 6 942, или с 8.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 5 700 нощувки, а чуждите – 1 242. В хотелите са реализирани 83.7% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 73.0% от общия брой нощувки на българските граждани.

Print Friendly, PDF & Email