08.05.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Търсят концесионери за два плажа край Варна, по 9 лева за чадър и шезлонг на плаж „Панорама – север“

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните 2 – Запад“ и морски плаж „Буните 2 – Изток“, община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.
Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.
Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 32 786,46 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Буните 2 – Запад“ и морски плаж „Буните 2 – Изток“, община Варна, област Варна, със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.
Определен е концесионер на морски плаж „Панорама – Север“
След проведена открита процедура „Павижа“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Панорама – север“, община Варна, област Варна. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя
Цена за 1 бр. чадър в размер до 9 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 9 лв. с ДДС
в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.
Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 9 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 9 851,84 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 820 000 лв. е ДДС.
bgtourism.bg

Print Friendly, PDF & Email