15.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Трудовите инспектори започват масирани проверки в селското стопанство

Трудовите инспектори започват масирани проверки в селското стопанство – съобщиха от Инспекцията по труда-Добрич. Основен акцент в контролната дейност традиционно е законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, тъй като селското стопанство е един от най-рисковите сектори, където се използва недеклариран труд.
Наемането на работници на еднодневни договори е само една от възможностите. Разработеният от инспекцията софтуер за предоставяне на образците е създаден с цел максимално облекчаване на администрирането на този вид договори. Образците могат да се заявяват по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Веднъж въведени в системата, данните за наетото лице могат да бъдат генерирани многократно. Системата разполага и с калкулатор, който изчислява автоматично размера на дължимия данък и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и чистата сума, която то следва да получи. От началото на годината, освен регистрираните земеделски стопани, вече и регистрираните тютюнопроизводители могат да наемат работници по силата на еднодневни трудови договори. ДТ

Print Friendly, PDF & Email