27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Три вида пенсии ще изплащат универсалните пенсионни фондове

Основна цел на законопроекта е да се уреди фазата на изплащане на пенсионните добавки от така наречен втори стълб

Парламентът прие на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, касаещи изплащането на пенсионните добавки от втория стълб.
„За“ законопроекта гласуваха 98 народни представители, „против“ – 7 и „въздържали се“ – 63, с което той бе приет.
Основна цел на законопроекта е да се уреди фазата на изплащане на пенсионните добавки от т.нар. втори стълб, тъй като първите пенсии по него се очакват през септември 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат пенсионна възраст.
Със законопроекта се създава задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия, както и на правото да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната партида средства.
Измененията предвиждат наред с предвидените и към настоящия момент пожизнени пенсии да се регламентира по-подробно разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане.
Ще бъдат изплащани три вида пенсионни продукти от универсалните пенсионни фондове – пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида и еднократно плащане в случаите, когато натрупаните средства са недостатъчни за отпускане на посочените два вида пенсионни продукта.
Регламентират се основните правила за отпускане, изплащане и преизчисляване на пенсиите, правата на наследниците на осигурените права. Изрично се предвижда, че допълнителният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане не могат да бъдат по-малки от тези, които се получават на база на брутния размер на осигурителните вноски, за което се създава допълнителен резерв, пише в доклада на комисията.
Промените дават възможност на лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражняват правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 години преди навършването на възрастта за пенсиониране, мотивират се вносителите.

Print Friendly, PDF & Email