27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Трима каварненци си платиха налозите през първия час от старта на новата данъчна година

Трима граждани на община Каварна платиха налозите си през първия час на новата данъчна година, която започна в 8 ч. вчера. Сред тях е и зам.-кметът по финанси Митко Недев.
Припомняме, че на 25.01.2021 г. стартира новото данъчно облагане за 2021 г.
Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Патентен данък за 2021г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.
За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.
За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.
/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/
Данък върху таксиметров превоз на пътници 2021 г.
Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Туристически данък за 2021 г.
Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Вашите задължения можете да заплатите чрез:
• касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой,
• инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител. 
• банков превод
• изипей парични преводи и платежни услуги
• онлайн плащане по Български пощи
• онлайн плащане в офиси на ДСК Банка
• онлайн плащане в офиси на Пощенска банка
Подробности относно начините и банковите сметки за плащане на данъците и такси може да видите в сайта на община Каварна, меню Местни данъци и такси, раздел Места и начини за плащане.

Print Friendly, PDF & Email