16.04.2024

Топъл обяд за крайно нуждаещите се в община Добричка до април 2025 г.

Продължава предоставянето на топъл обяд на най-уязвимите лица в община Добричка през зимните месеци – самотно живеещи, жители с минимални пенсии, лица без доходи. След подписването на Допълнително споразумение между представители на Агенцията за социално подпомагане и кмета на Община Добричка Соня Георгиева, услугата е осигурена за 150 потребители в периода от 14 ноември 2022 г. до 31 март 2025 г. Тя се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 143 913, 60 лв. по „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021- 2027г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.
Договорените дейности се осъществяват чрез Домашен социален патронаж на територията на община Добричка в селата Паскалево, Карапелит, Овчарово, Смолница, Победа, Дончево, Житница, Стожер, Владимирово. Топлият обяд – супа, основно ястие и хляб, е на стойност 3.20 лв.
С реализацията на проекта „Топъл обяд в община Добричка“ се разширява кръгът на социалните услуги в общността. Подобряват се и възможностите за подкрепа на живеещите в населените места в общината в обичайна домашна среда.

Print Friendly, PDF & Email