31.05.2024

С 10 стотинки на километър поскъпват такситата в Добрич от догодина

Общинският съвет одобри минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на град Добрич за 2024 г.С решението минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич за един километър пробег, през следващата година ще да бъдат повишени с по 10 стотинки.  
Минималната цена за дневна тарифа става 1.10 лев за километър, а нощната – 1.20 лв. Таванът се увеличава също с 10 стотинки и става 1,60 лв. за дневна за километър и 1,70 лв. за нощна.
„Мотивът за предложеното завишение са направени съпоставки на средните цени на разходите за гориво, осигуровки, данъчни задължения и отчитайки годишната инфлация в страната, както и покачване на цените на резервни части и поддръжката на автомобилите”, каза зам.-кметът Росица Йорданова. Издадените разрешения за таксиметров превоз в Добрич са 310.

Print Friendly, PDF & Email