04.10.2023

С. ТОМОВ: Презрително отношение. Министерствата се подиграха на искането на кмета на Каварна, като отсвириха предложението й за среща с нас – местните на Болата

На 23-ти юли т.г., в сградата на Община Каварна, по предложение на кмета Елена Балтаджиева се е състояла среща, на която са коментирани възможните варианти по опазването и управлението на местност „Болата”. От Добруджанска трибуна разбрахме, че на срещата е присъствал и председателя на Управителния съвет на Сдружение „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА” и представляващ инициативния комитет за устойчивото развитие на Калиакра – Стелиан Томов. Тъй като екипът на Добруджанска трибуна бе един от малкото регионални медии, които отразиха предложенията на Томов, който представлява и вносител конкретно на предложението за опазването и управлението на залива през гражданска инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече” по закона, който урежда правата на гражданите в държавната власт, потърсихме коментара му за въпросната среща и какво можем да очакваме като резултат от нея.

Господин Томов, споделете моля на всички, които обичаме това красиво, докоснато от бога място, какво решихте най-заинтересованите страни, в случая местното самоуправление – гражданите, кмета, общинските съветници и изпълнителната държавна власт?

Предложението за иницииране и провеждане на тази среща беше на кмета на общината от преди две седмици. Аз също подкрепих идеята й, до толкова, че след като вече 8-9 месеца от общината отказват да вземат предвид какво констатирам, какво процедирам и какво изразявам като становища и не вземат решение по предложенията ми, бе необходимо да се обсъдят нещата на терен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите по нашите съвместни преписки с тях, за да добият представа какво е реалистично да се случи. В интерес на истината, нямах голямо желание да участвам на тази среща, защото ние от Сдружението нещата си ги знаем и водим основно кореспонденцията с институциите, но изпитах огромно желание да запозная лично Областния управител на терен с разрушените буни в залива и да му обясня, че ако се случи най-лошото тази зима с тях, то той ще е отговорен за това. Уви, той не дойде, тъй като му открили КОВИД-19. Лошото в случая е, че министерствата се подиграха на искането на кмета, като отсвириха предложението й за среща на терен – на Болата. Доколкото разбрах всички отговорни институции, които съобразно законите имат пряко отношение, са били поканени, но за съжаление, освен началника на РУ-Каварна като представител на Министерство на вътрешните работи, поканата я уважи само една госпожа-представител на Дирекцията по горите, а то на Болата няма гори, така че изключително разочарование.

Наистина жалко, предвид това, че казуса с Болата е изключително болна тема за местните и не само. Защо мислите, че институциите не се отзоваха на поканата?

Ами както казах по-горе, ние от декември м.г. насам водим доста сериозна кореспонденция с тези институции, не само за предложението ни „Да спасим местност Болата”, а за цялостното изпълнение на гражданската инициатива, като специално за Болата отговорите, от които се нуждаят в случая общинските съветници и кмета на Каварна, както и Областния управител на Добрич, са дадени от Министерство на околната среда и водите, за това мисля, че не са изпратили свой човек на срещата. Министерство на регионалното развитие и благоустройството също направиха необходимото по предложението ми през февруари т.г. и април т.г. експертен екип на ГЕОЗАЩИТА излезе със становище и предложения до държавата какво е необходимо за буните. Коментира се и Министерство на туризма, тъй като според кмета на общината това министерство е пряко отговорно да реши проблема с плажа, което не е изобщо така по закон, не разбрах и защо Министерство на земеделието, храните и горите е поканено, но както и да е, не съм организатор аз. Не мисля, че трябва да се оправдаваме с КОВИД-19 кризата или общественото недоволство относно държавната политика, тъй като министерствата си работят на пълни обороти, вкл. и властимащите виждате, че са готови на диалог за всеки един проблем с гражданите. Знаете, че имах през последните 2 години сериозни разминавания по някои теми с бившия кмет г-жа Нина Ставрева. Ние не успяхме да се сработим за 2 години, но няма как да отрека, че поне успяваше да организира срещи и специално за Болата докара неведнъж зам. министри и министри, дори и народни представители в Българево, през 2016 г., през 2017 г. и през 2018 г. В крайна сметка, сега пред нея се открива голяма възможност като общински съветник да подкрепя всичко целесъобразно, което предлагаме, защото всичко това е в обществена полза – за хората.

С няколко думи споделете пред нашите читатели какво изложиха като становище МОСВ за опазването, управлението и желаният ремонт на разбитите буни?

И друг път сме го коментирали това с вас. Буните не са естествени местообитания и местообитания на редки видове животни и птици, т.е. не са важни и част от целостта на защитената територия по отношение на нейните предмет и цели на опазване. Буните са били вкарани в резервата много преди да се актуват като поземлени имоти. Независимо, че са в обхвата на резервата, който е изключително държавна собственост, по смисъла на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие представляват публична държавна собственост, от което става ясно, че не се управляват от Министерство на околната среда и водите, а от Областния управител, тъй като имоти – държавна собственост, които не са представени за управление по установен ред се управляват именно от него, което е записано в Закона за държавната собственост, но той спря процедурата по искане за ремонта им, с мотива, че, за да се ремонтират е необходимо изключването им от границите на защитените територии, което не е вярно. Чл. 13 на Закона за защитените територии посочва, че всяко ново строителство се забранява, в случай, че не е посочено като възможност в режимите на дейности за залива, но също така се посочва, че за преустройство на съществуващите обекти се съгласуват инвестиционните предложения с министерството на околната среда и водите, по смисъла на Закона за опазване на околната среда, което министерство вече се произнесе, че няма да имаме проблеми и както знаете, ГЕОЗАЩИТА предложиха на държавата незабавен ремонт на тези съоръжения, а в крайна сметка, понеже едната буна е претърпяла допълнителни щети от последния ни обстоен оглед през февруари, ако се случи това, което никой от нас не иска, именно буните да ги отнесе морето и залива да стане езеро и да се унищожи всичко, лично ще държим отговорен Областния управител за непознаване на екологичното законодателство и бездействието си. Но какво от това? След като станем отново световноизвестни как сме допуснали да си унищожим природата, известна на цял свят. Дано по-бързо да оздравее, пожелавам му успех и да се захваща да решава проблема с Болата по предложението ми.

Нека всички се обединим и да помогнем по някакаъв начин. Какво може да се направи?

Ами преди две седмици кмета на Българево ме посъветва да отправя предложение до общинския съвет, което щеше се гласува извънредно, в т.ч. определяне на временна комисия – работна група, съгласуване на предложенията и възлагане на кмета на Каварна да се води по Закона за защита при бедствия и наредбата за определянето на критичните инфраструктури, като просто и елементарно представи становището на ГЕОЗАЩИТА на по-горно ниво, в случая на Областния управител и оттам вече да се информират Съвета за намаляване на риска от бедствия и Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за да се осигурят възможности и да се наемат експерти за изготвяне на инвестиционното предложение-проекта за ремонт на буните и след това да се финансира и изпълни. Пак казвам, мислих, че ще го приемат извънредно, поне така се тиражираше в медиите, това не се случи, за това реших лично да запозная т.нар. Съвет и Комисия към Министерски съвет, но под формата на сигнал за бездействията по изпълнение на искането ни с мотиви, оспорващи становището на Областния управител, за това, кога е възможен ремонта. Казвам ви, изключително неприятно ще ми е, ако тази зима се разруши северната буна, направих всичко по силите си, всичко зависи от тях, но през тези почти 6 месеца загубено време, не съм оптимист. Знам, че Съвета и Комисията ще вземат отношение по искането ми, но се опасявам, че ще е твърде късно.

Но някак си, все още не е ясно и каква ще е съдбата на самия плаж. Както виждате проблемите с неговото управление остават в сила, дори за пореден път разгневиха местните от Българево, вие сте на тяхна страна, нали така?

Разбира се, аз ги разбирам, но аз спазвам националното и европейско законодателство и търся възможни начини да разрешавам проблемите, спазвайки законите, а не да отправям призиви и заплахи, защото по този начин може да се разруши комуникацията с тези институции. Казвам го по простата причина, че всеки гражданин по Конституция освен права, той има и задължения и незнанието на законите не го освобождава от това да не спазва законодателството. Несериозно е да се коментират неща, че нямало табела – забранено паркирането на плажа. Това сериозно ли е? Плажът не е територия на транспорта или урбанизирана територия с предназначение за паркоместа. Решението на проблема е свързано с това, основавайки се на всички възможности в европейското законодателство, да се иска държавна помощ, под формата на компенсация за осигуряване на целеви средства за изкупуване на най-подходящия и близък имот за обособяването му в паркинг, в случая терена не трябва да е нито в защитените територии, нито в обхвата на природните местообитания-предмет на опазване в защитените зони, към това да се предвиди и транспорт на всеки час да кажем. В интерес на истината, ние тези неща сме ги анализирали още през декември м.г. и сме ги представили под формата на оценка на въздействието, но както виждате годината е загубена. Колкото за рибарите, мисля, че при реконструкцията на новите буни ще могат да си пускат лодките от там, както е по другите места. Няма как да помогна на човек, който е спипан със своя джип на самия плаж с колесар или голяма каравана от оправомощен служител на Министерство на вътрешните работи по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, за да прилага този закон. Предупрежденията са до едно време. И тази година е пропусната за осигуряването на подходящ паркинг.

Това е ясно, че е необходимо да се обособи паркинг в близост или в Българево, но защо кмета на общината настоява да се извади този плаж от защитените територии, за да се даде на Министерство на туризма да си го управлява?

Ами защото има слаби съветници, които и предлагат варианти, които не са осъществими. Между другото аз посочих вариант на кмета на Българево, вкл. и на кмета на Каварна преди няколко месеца, ако желаят да ме приемат в екипа си, под каквато и да е форма, по закон примерно и по правилник можех да бъда посочен за съветник на кмета на село Българево, с ясни взаимоотношения, но това не се случи, въпреки голите обещания и празни приказки, за това не съм длъжен да давам оценки, че грешно ги съветват. Но заради вашите читатели ще посоча, че плажът няма какво да се дава на Министерство на туризма. По Закона за устройството на Черноморското крайбрежие управлението на плажовете се извършва от Министерство на туризма или от Областния управител, в случай, че от министерството му предоставят правомощия. Плажовете знаете, че се отдават на концесия, чрез търгове от това министерство. Тези, които не са отдадени на концесия могат да се дават под наем за 5 години пак от това министерство, а тези, които нито са с концесионер или наемател се определят от министерството за неохраняеми плажове, като за тях областния управител осигурява спасител и толкова. Какво е общото с Болата? Ами това, че плажове, които са в защитени територии – резерват или национални паркове, плажове, които граничат със защитени територии или плажове, които са включени в обхвата на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие за природосъобразен туризъм, не се отдават на концесия и под наем, т.е. са неохраняеми. Плажът Болата, независимо от това, че заедно с няколко други имота излиза от границите на резервата със заповед, и влиза в обхвата на защитена местност Степите, той продължава да граничи северно с резервата и не може да се отдава на концесия или под наем. Единствения възможен вариант съм го посочил през декември м.г. и той е общината да поиска стопанисването на плажа от Министерски съвет. През май месец сега, конкретно от второто писмо от Министерство на околната среда и водите става ясно, че тази процедура е възможна за стартиране и преди законодателните промени в Закона за защитените територии за актуализацията на площта на резервата. Отново казвам – пропусната година и отново Стелиан Томов излезе прав.

Предполагаме, че сте ги споделили тези всички неща на самата среща и е станало ясно на кмета на общината?

Аз на кмета на общината и на общинския съвет съм ги споделял тези всички становища през последните месеци, с мисълта, че поне служителите в сградата, които са на заплата, се запознават с тях и ги предвиждат, но явно не е така, в тази връзка, в хода на разговора, на два пъти опитах да се включа и да обясня ситуацията, но съм възпитан, по начин да не прекъсвам никога стопанина, в случая организатора на срещата, който така възпламенено и емоционално представяше казуса, гореше в срещата и предлагаше невъзможни, или поне нереалистични неща като разширяване на път в природен резерват и изграждане на велоалея, но след забележката, към мен, че не е нещо съществено, че съм сезирал в същия ден Съвета и Комисията към Министерски съвет за буните, един вид, че не става само с писане на писма, ще поясня, че ако не бяха действията на Сдружението нямаше изобщо да има предвиден ремонт на пътя до Българево, нямаше да се реши проблема със създаването на условия за курортно строителство в района, тъй като работим с учените, от които зависи това, нямаше да се предвидят компенсациите за НАТУРА 2000 в размер на десетки милиони евро и други неща, така че реших изобщо да не влизам в диалог, след като явно нищо мое не се оценява по подобаващ начин. Надявам се поне хората да оценяват помощта ми.

Положителна страна няма ли от провеждането на тази среща?

Не мисля, че можем да говорим за нещо положително, след като на няколко пъти се натъртва на мнението, че ремонтите в защитените територии са забранени, въпреки, че друго пише в закона. Странно ми стана и това, че половината разговор протече в спор дали плажът е плаж и в заключение от кмета се определи, че не е плаж, а резерват. От двете страни на кмета присъстваха отговорни служители в общината, които явно не знаят, че според Наредбата за кадастралното отразяване един имот може да има повече от едно трайно предназначение и повече от един начин на трайно ползване. В случая, без да съм гледал документите за актуването на плажа и документите му в СГКК-Добрич, съм на 100 % сигурен, че се води изключително държавна собственост, защитена територия с начин на трайно ползване резерват и втори начин на трайно ползване морски плаж или крайбрежна плажна ивица. Отделно на това, има специализирана карта за плаж Болата. За мен е изключително несериозно хора, които заемат отговорни длъжности и получават сериозно възнаграждение за това, не като мен – в обществена полза и без възнаграждение, само с разходи в последните 3 години, та да не знаят основни и елементарни неща. С бившия и най-успешен кмет на Каварна, г-н Цонко Цонев коментирахме точно това, за съжаление нивото е паднало много ниско. От цялата среща ще запомня с насмешка това, че кмета на село Българево беше единствения с къси гащи на срещата – готов за Болата, той сам си го спомена в кръга на майтапа. Част от правилните стъпки са, да се притисне държавата да промени Закона за защитените територии, предложил съм даже и проект на закон, съдържащ необходимото, но не мисля, че ще стане тази година, сега народните представители излизат в отпуск, виждате какво става и пред Министерски съвет, едва ли ще внесат поправка в природозащитното законодателство. За това пък ще страдаме ние, тъй като за отговорни и екслузивни срещи се сетихме чак през август.

Тревожно е. А какво правим оттук нататък? Ще продължите ли да работите за благото и за устойчивото развитие в региона?

Ако нямах желание да работя, нямаше да създадем неправителствена организация, която знаете, че поддържа контакт и работи с най-големите експерти по околната среда, така че аз продължавам смело напред и всичко, каквото съм запланувал и решим заедно с Управителния съвет ще се случи. Но предвид слабото ниво, без интереса, донякъде отношението и разочарованието ми до известна степен, аз не мисля, че има какво повече да кореспондирам с кметовете. Кметовете на общините да ви кажа по Конституция са длъжни да изпълняват решенията на органа на местното самоуправление – своя шеф, в случая общинския съвет и да изпълняват исканията на гражданите, които също са част от местното самоуправление. В тази връзка, хубавите неща могат да се случват, ако се намерят 9 отговорни общински съветници за приемане на важни решения, които желаят същото като мен, именно този район да се развива на принципа на устойчивото развитие – изпълнявайки законите, най-вече европейските и в ускорени темпове. Надявам се да работим заедно и да постигаме резултати, както с предния общински съвет. Насреща съм!

За Добруджанска трибуна – Стелиан Томов, председател на Управителния съвет на „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА”

Print Friendly, PDF & Email