24.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

С европейски средства оборудват стоматологични кабинети в Тервел

С финансовата подкрепа на местната инициативна група „Тервел-Крушари“ два дентални кабинета в Тервел ще бъдат оборудвани с нови и съвременни стоматологични машини. Проектите са на обща стойност 217 964 лв., от които 152 387 лв. или 70% са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Тервел-Крушари“, по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Одобрените кандидати ще вложат собствени средства в размер на 65 577 лв.
До юни тази година ще приключат дейностите по проект „Развитие и подкрепа в сферата на денталната медицина на територията на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“. С осигуреното финансиране ще бъде закупено зъболекарско оборудване, състоящо се от интраорален скенер, фрезовъчна машина за сухо фрезоване, аспирационен модул, компресор CAD CAМ, 3D принтер и софтуерен пакет за моделаж.
Проектът „Закупуване на оборудване за стоматологичен кабинет в гр. Тервел“, който стартира в началото на февруари 2023 г., предвижда закупуване на специализирано медицинско оборудване и стартиране на дентална практика в Тервел. Новият кабинет ще разполага с стоматологичен стол, компресор аспирационна система, автоклав, дестилатор, ендомотор, имплантологичен апарат, рентген и скенер. Чрез закупеното оборудване ще се осигури лечение на основни дегенеративни промени на дъвкателната система и поставяне на зъбни импланти. Проектните дейности трябва да приключат до февруари 2025 г.С изпълнението на двата обществено значими проекта ще се подобри и повиши качеството на предоставяните стоматологични услуги на територията на общините Тервел и Крушари.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email