26.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

С безвъзмездни евросредства ще се рехабилитират спотното училище и ученическото общежитие

„Още една общинска сграда, оставена през годините трайно неподдържана, ще бъде ремонтирана в Добрич. Това е сградата на общинско общежитие. Ремонтът обхваща топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покриви, топлинно изолиране на под. Част от дейностите е изграждане на съоръжения за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници и отоплителна инсталация в сградите” – каза кметът Йордан Йорданов на пресконференция. Променя се и начинът на топлоснабдяване, като старите котли на природен газ се запазват като резерв при аварии, но се монтират нови термопомпени агрегати „въздух-вода“ на еленергия за всяка зона с КПД в размер на 350%.
Ремонтът ще бъде извършен по проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“, Ще бъде извършена цялостна рехабилитация на сградата на сортното училище „Георги Стойков Раковски“ и ученическото общежитие в Добрич.
„Всички сме виждали в какво окаяно състояние е сградата на ученическото общежитие. Аз не помня и в детските години да е имало някакъв приветлив вид и няма как да очакваме да се привличат подрастващи, които да ползват адекватно ученическите общежития”, добави кметът. Той обясни, че очаква максимално бързо да се премине през процедурите, за да започнат реалните дейности по проекта.
Проектът се изпълнява по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г., приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“. Проектът е на стойност на 1,8 мн. лева, като цялата сума е безвъзмездна финансова помощ.  Срокът за изпълнение е до октомври следващата година.
„Целта на проекта е да се извършат мерки за енергийна ефективност в сградата, с които да сепостигне подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията й в сграда с близко до нулево потребление”, обясни ръководителят на проекта Станка Василева. Предвидено е не по-малко от 55 на сто от потребената енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление, да бъде от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до нея. В резултат от енергоспестяващите мерки, над 76 % от потребената енегия за отопление да се достави от възобновяеми енергийни източници (термопомпени агрегати) и ще бъдат спестени 1812,69 тона въглеродни емисии. 
На брифинга в общината присъстваха представители на партньора – фирма PIRIN HOLDING AS, със седалище в Осло, Норвегия.Норвежките партньори бяха представени от Франк Де Вит и Красимир Герасимов.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email