21.02.2024

Създават се добри условия за хората от уязвимите групи

„Материално – техническата база на социалните услуги, които предлагаме, е във фокуса на социалната политика на общината. Да създадем добри условия за уязвимите групи е наш приоритет, който планирахме и изпълнихме през 2022 г. Нашата амбиция като екип, е тази дейност да продължи и през тази година”, заяви кметът на Добрич Йордан Йорданов..
Той посочва, че през 2022 г. са извършени топлоизолация, полагане на мазилка и монтаж на гранитогрес на фасадата на комплекс за социални услуги за деца „Дъга“; шпакловка, грундиране и боядисване, монтаж на гранитогрес на фасадата на сградата на Дома за стари хора; ремонт на покрив на корпус Юг на сградата на Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра; ремонт на покрив на блок Б и на помещенията на блок С в Комплекса за социални услуги за деца и младежи с увреждания; ремонт на санитарно помещение за персонала и потребителите на „Механизъм лична помощ” в корпус 3, 11 етаж; монтиране на нова PVC дограма в Дома за стари хора и Домашния социален патронаж. ДТ

Print Friendly, PDF & Email