08.05.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Съдът обяви за решаване делото за шистовия газ в Добруджа

Адвокатите на фирмата „Русгеоком“ 5 часа спориха с експерт, който защити тезата, че добивът чрез „фракинг“ е опасен за природата и здравето на хората
Последното съдебно заседание по делото за добив на природен газ в Добричко, образувано през 2018 год. по жалба на „Русгеоком“ ЕАД – град София, срещу решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите–Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич се проведе в Административния съд-Варна, на 19 април – съобщават оттам. В началото на заседанието съдът прие изискани от Министерство на енергетиката писмени доказателства. След това беше изслушано вещото лице по назначената здравно-екологична експертиза. В продължение на близо 5 часа, вещото лице д-р Димитър Томов отговаря на въпросите на страните и съдията-докладчик по делото. След изчерпване на въпросите, експертизата беше приета.
До последното заседание, по искане на страните, съдът изслуша и прие екологична и комплексна съдебно-техническа експертиза, както и тройна съдебно-екологична експертиза. Д-р Томов представи заключението по назначената съдебна здравно-екологична експертиза, след като се запозна с резултатите на всички приети съдебни експертизи по хода на делото.
Съдът даде едномесечен срок на страните за писмени становища и 1 седмица допълнително за отговори по становищата. Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в разумен срок, след представяне на становищата. Поради продължителността на съдебното заседание, протоколът ще бъде на разположение на страните в седемдневен срок от датата на заседанието.
Заради високия обществен интерес към делото, с разпореждане на председателя на съда – съдия Елена Янакиева, на заинтересовани граждани и на това съдебно заседание бе дадена възможност да наблюдават паралелно заседанието по делото на живо излъчване с картина и звук в зала №3 в съда.
В инвестиционното предложение става дума за 41 сондажа в община Ген.Тошево, която се води най-зърнопроизводителната община в стрната, на различна дълбочина – между 1 и 2 и повече км, на около една трета от територията на общината.
„Дълга борба водихме, дано да докачакаме успеха чрез решението на Административния съд-Варна. Имаше проблеми в залата, където ни бяха пуснали да гледаме заседанието, звукът беше лош, но проявихме настойчивост и този проблем след около 30-ата минута след началото на заседанието беше поправен. Адвокатите на фирмата буквално разпънаха на кръст автора на на здравно-екологичната експертиза с въпроси по посока, че такъв вид добив на газ не вреди на здравето на хората и околната следа. Но той защитаваше написаното в експертизата си ” – каза Синтия Недялкова от гражданската инициатива против добив на шистов газ чрез хидравлично разбиване /фракинг/ , която беше гласът на първите протести в Добрич. Те доведоха и до мораториума за добив по такъв на начин на газ в България. Тя добави, че събралите се хора пред съда – с български знамена и народни носии, са от Варна, Каварна, Ген.Тошево, Добрич и други общини от Добричкия и Варненския регион. Кметът на община Ген. Тошево Валентин Димитров, който също беше на заседанието в залата за видеонаблюдение, каза че е оптимист за решението на съда, още повече, след като е чул здравно-екологичната експертиза на вещото лице.
От заинтеросованата страна на гражданите в делото, Иванка Казакова сподели, че, „ако не беше гражданския натиск, делото отдавна да е свършило”.Според нея, еднаквото мнение на специалисти – РИОСВ, и граждани показва, че е правилна решимостта на хората да бранят земята и природата си.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email