18.06.2024

Съветът на ЕС и Европарламентът се споразумяха за възстановяване на Украйна на стойност 50 млрд. евро

Това става броени дни, след като унгарският премиер Виктор Орбан свали ветото си върху актуализацията на бюджета на ЕС
Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение за създаването на нов специален инструмент за подкрепа на възстановяването, реконструкцията модернизирането на Украйна за периода 2024-2027 г. Бюджетът на Механизма е 50 милиарда евро. 17 милиарда от тях са под формата на грантове, а 33 милиарда – на заеми.
Това става броени дни, след като унгарският премиер Виктор Орбан свали ветото си върху актуализацията на бюджета на ЕС, който включва и помощта за Украйна.
Механизмът за Украйна ще бъде съставен от три стълба.
На първо място, правителството в Киев трябва да изготви план с намеренията си за възстановяване, реконструкция и модернизация на страната и с реформите, които смята да предприеме като част от процеса на присъединяване към ЕС. Средствата под формата на грантове и заеми ще бъдат предоставяни според изпълнението на плана. Според Специфична инвестиционна рамка за Украйна, ЕС ще осигури подкрепа под формата на гаранции за бюджета и система от заеми от частни и обществени институции. Гаранции ще покриват рисковете от заемите, и другите форми на помощ в рамките на Механизма. Предвижда се и инструмент за предприсъединителна помощ и други мерки за подкрепа от ЕС, които да помогнат на Украйна да прилага европейското право и да извърши структурни реформи.
Грантовете ще бъдат мобилизирани чрез нов специален инструмент в контекста на средносрочното преразглеждане на бюджета на ЕС. Заемите ще бъдат гарантирани чрез собствените ресурси на страните членки.
Като част от плана на украинското правителство страната може да поиска предварително плащане в размер до 7 на сто от Механизма, тоест 350 милиона евро.
Споразумението трябва да бъде одобрено от Съвета и Европейския парламент. След това той трябва да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и да влезе в сила на следващия ден.

Print Friendly, PDF & Email