24.07.2024

Студенти от Шуменския университет взеха участие в семинар “Съвременни подходи в растителната защита”

Студенти от специалност „Растителна защита“ на Шуменския университет (ШУ) “Епископ Константин Преславски” взеха участие в инициативата “Проектна седмица”, която завърши със семинар „Съвременни подходи” в растителната защита“.
Форумът се проведе днес (3 май) в гранд хотел Шумен и събра студенти, преподаватели, експерти и представители на бизнеса. Събитието е част от дейностите по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ и бе открито от неговия ръководител професор д-р Росица Давидова, преподавател в катедра “Растителна защита, ботаника и зоология” и зам.-ректор на ШУ.
“В продължение на седем дни нашите участници – студенти от професионално направление “Растителна защита” – работиха по определени казуси, зададени от техните ментори – преподаватели от катедра “Растителна защита, ботаника и зоология и експерти представители на бизнеса. Участието в този семинар дава възможност на младите специалисти да развият своите граждански и обществени компетентности като решаване на казуси, работа в екип, формиране на презентационни умения, които ще им бъдат полезни в тяхната професионална реализация”, каза проф. Давидова.
В рамките на форума студентите, разделени на отбори, представиха своите решения под формата на презентация и бяха оценени от експертно жури.

Print Friendly, PDF & Email