30.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Строят 1618 жилища във Варна област, предстои започването на още 948

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в област Варна е започнал строежът на 146 жилищни сгради с 1 618 жилища в тях и със 169 276 кв. м разгъната застроена площ, съобщиха за Moreto.net от НСИ.
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на пето място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 321 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите Пловдив – с 290 броя, Бургас – с 261 броя и София – с 207 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 106, Пловдив – 1 677, Варна – 948, Бургас – 679 и София – 269.
През четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 146 жилищни сгради с 948 жилища в тях и 99 404 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 38 579 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8.2%, броят на жилищата в тях – с 40.6%, както и общата им застроена площ – с 27.0%.
Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 2.9% по-малко, докато общата им застроена площ се увеличава с 1.5%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 7.0%, броят на жилищата – с 28.8%, както и разгънатата им застроена площ – с 26.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4.3% по-малко, докато тяхната РЗП нараства с 4.5%.
През четвъртото тримесечие на 2022 г. в област Варна е започнал строежът на 146 жилищни сгради с 1 618 жилища в тях и със 169 276 кв. м разгъната застроена площ и на 21 други сгради с 48 457 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 36.2%, жилищата в тях – с 6.4%, докато разгънатата им застроена площ нараства с 5.1%. Започнал е строежът на 43.2% по-малко други видове сгради, но с 59.6% повече РЗП.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 35.2%, жилищата в тях – с 21.6%, както и общата им застроена площ – с 33.5%. Започнал е строежът на 64.4% по-малко други видове сгради с 0.3% по-малка РЗП.
По започнато строителство на нови сгради област Варна е на четвърто място в страната. Преди нея са областите: Бургас – 205 жилищни и 37 други сгради; Пловдив – 200 жилищни, 3 административни и 62 други сгради; София (столица) – 160 жилищни, 3 административни и 19 други сгради

Print Friendly, PDF & Email