05.12.2023

Стефка Костадинова бе утвърдена за член на комисията на МОК по култура и олимпийско наследство

По предложение на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах, председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Стефка Костадинова бе утвърдена за член на комисията на МОК по култура и олимпийско наследство.
Комисията съветва Сесията на МОК, Изпълнителния съвет на МОК и президента на МОК относно всички дейности на олимпийското движение, които са свързани с културата в широкия смисъл на думата. Тя улеснява взаимодействието между различните културни платформи, общности и органи в рамките на олимпийското движение: олимпийски академии, музеи, културни центрове на националните олимпийски комитети(НОК), изследователски центрове, университети и други признати организации.
„Това е голямо признание за личността на Стефка Костадинова, както и за Българския олимпийски комитет и за всички дейности, които той осъществява свързани с културата, образованието и опазване на олимпийските ценности“, коментираха от БОК.

Print Friendly, PDF & Email