18.07.2024

Статистика: 44% от жилищата в Шуменско нямат канализация

44,1% от всички 89 519 жилища в Шуменска област не са свързани към централна канализационна система. От тях 6,7% са и без водопровод.
Данните, изнесени днес от Териториалното статистическо бюро в Шумен /ТСБ/, са валидни към 31-ви декември 2022-ра.
Шуменска област е една от тези, които са с по-малка от средната за страната осигуреност на населението с жилища. На 1 000 жители в Шуменско се падат 598 жилища, при 664 средно за България. В градовете на областта осигуреността с жилища е 587, а в селата – 617.
Населеността на жилищата се определя от средния брой хора, живеещи в едно жилище. За 2022 г. в едно жилище в Шуменска област живеят средно 1,7 души. Най-висок среден брой обитатели на едно жилище е регистриран в община Каолиново – 2,4, а най-нисък в общините Велики Преслав и Смядово – съответно 1,4 и 1,3.
В градовете на областта се намират 18 985 жилищни сгради, а в селата – 33 306. Те представляват 2,5% от общия жилищен фонд в страната, уточниха от ТСБ.

Print Friendly, PDF & Email